onsdag, oktober 16

Nyheter

25 Latest Articles

Fjernvarme tips og informasjon.

Litt om fyring vinterstid:
Radiatorene har innebygd frostsikring. Det innebærer at en radiator som
står under et åpent vindu eller ved en åpen balkongdør og det er kaldt
ute avgir varme.
Det betyr økte fjernvarmeregninger.
Møbler mm må plasseres minst 20 cm fra radiatoren, da oppnår man best
mulig effekt av radiatoren.

GODE RÅD FOR Å BEGRENSE FYRINGSUTGIFTER
Temperaturen på varmtvannet til radiatorene reguleres automatisk i
forhold til utetemperatur!

Bruk av radiator med termostat
Telleren måler temperatur på radiator, og fjernvarmeutgiftene dine
beregnes ut fra dette.
Termostater innstilles for ønsket temperatur, for eksempel 23 grader.
Dette gjøres med et termometer på veggen i rommet, tallene på rattet er
for å huske hvor det skal stå. Merk gjerne rattet med en tusjpenn når
riktig innstilling er funnet, så blir det lettere å finne igjen.
Deretter skal termostaten holde riktig temperatur i rommene.
Tildekking av radiator: Hvis radiatoren dekkes til av gardiner, klær
eller møbler, vil radiatoren bli varmere enn normalt for å holde
temperaturen i rommet. Husk: Da betaler du for varme du ikke får!
Lufting gjennom dør og vindu:
Det anbefales å skru av radiator før lufting med vinduer og dører!
Vinduene har en luftespalte øverst, og som kan låses i en luftestilling
på 3 cm. Når en dør eller et vindu åpnes mer enn luftestilling, vil kald
luft sige ned mot radiatortermostat som åpner for mer varme. Denne
varmen vil forsvinne ut gjennom den åpne døren eller vinduet.
Husk: DU må betale for den


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere